Aliaxis Nederland B.V. verbindt zich ertoe om persoonsgegevens over onze klanten en bedrijfscontacten op een verantwoordelijke manier te verzamelen, te bewaren en te gebruiken. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen en beschrijft eveneens de rechten die u heeft ten opzichte van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens die we via onze websites verzamelen (inclusief aliaxis.nl, www.akatherm.com  en alle subsites, waarnaar samen verwezen wordt als de ‘website’). Voor persoonsgegevens die we op andere manieren verzamelen (bv. wanneer u een contractuele relatie met ons hebt of wanneer u deelneemt aan onze werving en selectieactiviteiten), verwijzen we u graag naar onze specifieke privacyverklaringen: voor klanten en leveranciers, en voor sollicitanten onderaan deze webpagina.

Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben over ons gebruik van uw persoonsgegevens, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Contactgegevens vindt u verderop in deze privacyverklaring, zie hoofdstuk 10.

1.     De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en waarom

De persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen via de website, kunnen we indelen in de volgende categorieën:

Informatie die u vrijwillig verstrekt

We verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt via onze website, bijvoorbeeld bij het invullen van het online formulier om ons te contacteren of om op onze nieuwsbrief in te schrijven. De informatie die we over u verzamelen, kan alle of sommige van de volgende elementen omvatten:

 • naam, titel en adres;
 • persoonlijke contactinformatie (telefoon, e-mail, enz.);
 • naam, adres, afdeling, contactgegevens en andere informatie in verband met de onderneming die u vertegenwoordigt (indien van toepassing) en uw functie binnen deze onderneming;
 • btw-nummer;
 • gebruikersvoorkeuren (bv. verkozen taalinstellingen);
 • uw marketingvoorkeuren;
 • nieuwsbriefabonnementen, aanwervingen voor promoties, gebruik van speciale aanbiedingen, enz.;
 • enquêteantwoorden, beoordelingen, waarderingscijfers en andere soorten gegeven feedback;
 • De inhoud van alle communicatie die via de website verstuurd werd, inclusief alle informatie die in social communicties op de website of op een andere manier met Aliaxis Nederland en/of andere gebruikers gedeeld wordt;
 • Alle andere informatie die u invoert op of uploadt naar de website.

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch bepaalde informatie van uw toestel verzamelen. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie daarom de toepasselijke gegevensbeschermingswetten als persoonsgegevens beschouwd worden.

De informatie die we automatisch verzamelen, zou het volgende kunnen omvatten:

 • IP-adres, besturingssysteem, browsertype, browserversie, browserconfiguratie, naam van de internetserviceprovider en andere soorten computer- en verbindinggerelateerde informatie die relevant is voor het identificeren van uw type toestel, het verbinden met de website, het mogelijk maken van gegevensuitwisselingen met u en uw toestel en het verzekeren van een vlot gebruik van de website;
 • URL en IP-adres van de website vanwaar u naar onze website ging of geleid werd, met inbegrip van de datum en het tijdstip;
 • subpagina’s die u bezocht toen u zich op onze website bevond, links die u volgde op de website, inclusief datum en tijdstip;
 • de volledige Uniform Resource Locator (URL) clickstream naar, door en van onze website, inclusief datum en tijdstip;
 • ingegeven zoektermen; en
 • diensten/producten die u bekeken of opgezocht hebt op de website.

Door deze informatie te verzamelen, kunnen we bezoekers van onze website beter begrijpen, waarvan ze komen en welke inhoud of producten op onze website hen interesseren.  We gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

Een deel van deze informatie kan verzameld worden door het gebruik van cookies, unieke identificatoren en soortgelijke technologieën voor het verzamelen en opslaan van informatie (die uw persoonsgegevens kan omvatten), zoals uitgelegd in onze Cookieverklaring (tevens verderop in dit document uitgelegd).

Kinderen

We zijn vastbesloten om de privacy van kinderen te beschermen. Onze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens over hen.

2.     De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

Onze wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonsgegevens zal afhangen van de soort persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

We zullen gewoonlijk alleen persoonsgegevens van u verzamelen: (i) wanneer de verwerking ervan binnen onze gewettigde belangen valt en niet indruist tegen uw rechten; (ii) wanneer we de persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst met u uit te voeren; of (iii) wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen. We zullen uw persoonsgegevens met name voor één of meerdere van onderstaande doeleinden verwerken:

 • Om de website te beheren, te exploiteren, te onderhouden en te verbeteren;
 • Om contact met u op te nemen om u of uw organisatie te informeren over nieuwe producten en diensten die we zullen verstrekken;
 • Om na te gaan of u of uw organisatie in aanmerking komt voor bepaalde soorten aanbiedingen, producten of diensten;
 • Om ons te helpen de website of onze marketing, producten en diensten te verbeteren en te individualiseren;
 • Om analyses te verrichten en om verkoops- en verkeerspatronen te genereren om de doeltreffendheid van publiciteit na te gaan, zowel op anonieme (bv. door het samenvoegen van gegevens) als op individuele basis (indien dat wettelijk is toegestaan); 
 • Om uw vragen te beantwoorden en op uw verzoeken te reageren;
 • Om u informatie te verstrekken over onze onderneming, de Aliaxis Groep, haar leden, onze producten en diensten en regelmatige updates over kwesties die voor u van belang kunnen zijn: klassieke post, e-mail, telefoon, fax, nieuwsbrief, posts op sociale media, online reclame en reclame via zoekmachines, inclusief het periodiek verzenden van promotiemateriaal over onze producten, diensten en promoties die op uw maat gesneden zijn (direct marketing);
 • Om statistische gegevens te creëren over het gebruik van onze website en sociale mediapagina’s, producten en diensten;.
 • Om te bevestigen dat uw orders ontvangen werden en om deze te verwerken, om u of uw organisatie te valideren als een geregistreerde klant bij het gebruik van onze diensten en het contacteren van onze klantendienst;
 • Om u of uw organisatie de relevante producten en diensten te bezorgen, voor het beheer van uw account of de account van uw organisatie bij ons, en om u de diensten te verstrekken die we onze klanten aanbieden, alsook voor facturatiedoeleinden;
 • Voor onze interne doeleinden zoals management, onderzoek, analyse, bedrijfsrapportering en om onze bedrijfsefficiëntie te verbeteren;
 • Om hinderlijke of kwaadwillige oproepen te traceren;
 • Om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, vonnissen, verzoeken van overheidsinstanties of ordediensten, om onze systemen te exploiteren en onszelf, onze gebruikers en onze klanten te beschermen, en om eventuele geschillen met klanten op te lossen;
 • Om onze klantenbasis te segmenteren en ons te helpen aanbiedingen, producten en diensten te ontwikkelen om u of uw organisatie de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden;
 • Om met u te communiceren over andere kwesties (bv. om u, technische kennisgevingen, updates, ondersteuning en administratieve berichten of servicebulletins te kunnen toesturen);
 • Voor het beheer van beloningen, enquêtes, sweepstakes, wedstrijden of andere promotionele activiteiten of gebeurtenissen;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om onwettige vormen van gebruik van de website te voorkomen, om geschillen te beslechten en onze overeenkomsten af te dwingen; en
 • Voor andere doeleinden waarmee u specifiek instemde en/of die toegestaan zijn door toepasselijke wetten.

Indien wij uw persoonsgegevens voor een nieuw of ander doeleinde wensen te gebruiken dat niet verenigbaar is met het doeleinde waarvoor we de informatie in kwestie verzamelden of ontvingen, dan zullen wij u hiervan in kennis stellen en zullen we de persoonsgegevens in kwestie uitsluitend voor dat andere doeleinde aanwenden als dat nodig of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving of als u hiermee instemde.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie wensen over de wettelijke grondslag op basis waarvan we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Contactgegevens vindt u in hoofdstuk 10.

3.     Met wie we uw persoonsgegevens delen en hoe

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen we uw persoonsgegevens met de volgende categorieën ontvangers delen:

 • Leden van de Aliaxis Groep; en
 • De volgende partijen:

- Onze dienstverleners en leveranciers, met inbegrip van diegenen die ons diensten verlenen zoals data-analyse, websitehosting, technische ondersteuning, het leveren van pakketten, het verzenden van post en e-mail, het schrappen van repetitieve informatie uit klantenlijsten, het verstrekken van sales- en marketingondersteuning, het verwerken van creditkaartbetalingen en het verlenen van klantenservice;

- Onze professionele adviseurs en bedrijfsrevisoren;

- Alle bevoegde ordediensten, regelgevende instanties, overheidsinstellingen en/of rechtbanken; en

- Iedereen aan wie u uw toestemming gaf voor de onthulling van uw persoonsgegevens.

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens ook aan derden onthullen, in het kader van een reorganisatie van de Aliaxis Groep of een verkoop van de activa van haar leden of afdelingen.

4.     Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonsgegevens enkel wanneer we een aanhoudende gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte hebben om dat te doen (bv. om u een dienst te kunnen leveren, waar u ons om verzocht hebt of om aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten te voldoen).

Wanneer we geen aanhoudende gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zal uw persoonsgegevens (waar mogelijk en doenbaar) verwijderd of geanonimiseerd worden via de verwijdering, vervanging of blokkering van elementen waardoor u geïdentificeerd kunt worden.

5.     Uw gegevensbeschermingsrechten

U beschikt over de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • het recht om antwoord te krijgen op de vraag of uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden en, waar dit inderdaad het geval is, het recht op toegang en/of de ontvangst van een kopie van uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie of bijwerking van al uw eventuele onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen;
 • het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens op bepaalde juridische gronden te beperken;
 • het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van redenen die verband houden met uw specifieke situatie, waar een dergelijke verwerking nodig zou zijn voor de doeleinden van een gewettigd belang van een Onderneming;
 • het recht om van de ontvangst van marketingberichten af te zien, die we u op eender welk moment kunnen toesturen;
 • het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en om uw persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming gebaseerd is. Het intrekken van de toestemming zal geen afbreuk doen aan de wettelijkheid van elke verwerking die verricht zou zijn vóór dergelijke intrekking, noch zal het enige invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens die op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden zou gebeuren; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. 

Mocht u een van de hierboven beschreven rechten willen uitoefenen, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via de contactgegevens, weergegeven in hoofdstuk 10.

6.     Zullen uw persoonsgegevens naar het buitenland overgebracht worden?

De Aliaxis Groep is wereldwijd actief en als gevolg hiervan kan het gebeuren dat wij ons genoodzaakt zien om uw persoonsgegevens over te dragen aan andere leden van de Aliaxis Groep of aan derde dienstverleners gevestigd in andere landen dan die waarin uw persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld werd.

In dergelijke gevallen zullen wij gepaste veiligheidsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat een gepaste mate van bescherming voorzien is voor alle overgedragen persoonsgegevens.

Wanneer de overdracht verband houdt met persoonsgegevens van Europese burgers naar landen buiten de Europese Unie (EU) en Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij de nodige maatregelen treffen om een gepaste mate van gegevensbescherming krachtens de Europese wetgeving te bieden, zoals het sluiten van Europese Modelcontractbepalingen met de partij die de persoonsgegevens ontvangt.

7.     Veiligheidsmaatregelen voor uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de informatie die u ons verschafte, te beschermen en we treffen passende technische, fysieke en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de nodige bescherming te voorzien tegen ongeoorloofde toegang of schade aan, openbaarmaking of verlies van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken over u. De door ons gebruikte maatregelen zijn ontworpen om een gepaste mate van bescherming te bieden die is afgestemd op het risico dat met het verwerken van uw persoonsgegevens gepaard gaat.

Let wel op: communicatie via het internet, zoals e-mails, is niet veilig, tenzij het versleuteld gebeurt.

8.     Links naar websites van derden

Deze privacyverklaring geldt niet voor derde websites waarnaar onze websites een link bevatten of die op onze website adverteren. Deze derde websites handelen op grond van hun eigen privacyverklaring of -beleid en we raden u dan ook aan om deze aandachtig te lezen.

9.     Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Het staat ons vrij deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld om deze up-to-date te houden of om te voldoen aan veranderende wettelijke, technische of zakelijke vereisten.

U kunt zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst werd bijgewerkt door de datum van de ‘laatste update’ te controleren, die bovenaan deze privacyverklaring vermeld wordt. Door gebruik te maken van onze website na het updaten van onze privacyverklaring stemt u in met alle aldus aangebrachte wijzigingen.

10.  Hoe neemt u contact met ons op?

Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben over ons gebruik van uw persoonsgegevens, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren met onze Data protection coordinator:

Aliaxis Nederland B.V.
t.a.v. Data protection coordinator
e-mail: privacy-nl@aliaxis.com
tel +31 (0) 77 30 88 612